Contributie

 

Senior 19 jaar en ouder € 50,- per kwartaal
Jeugd 16,17 en 18 jaar € 36,- per kwartaal
Jeugd 13,14 en 15 jaar € 34,- per kwartaal
Jeugd 10,11 en 12 jaar € 23,- per kwartaal
Jeugd 8 en 9 jaar € 22,- per kwartaal
Jeugd 7 jaar en jonger   € 20,- per kwartaal
Studenten 19 jaar en ouder   € 42,- per kwartaal
Recreanten n.v.t     € 40,- per kwartaal     

 

Het lid verbindt zich te handelen conform de door de vereniging gestelde regels en normen. Mocht een lid zich willen afmelden, dan zal dit gedaan moeten worden vóór 1 juli van een betreffend jaar i.v.m. het lopende seizoen en financiële verplichtingen aan de bond. Wanneer een lid zich eerder afmeld dan zal deze nog wel aan de financiële verplichtingen moeten voldoen gedurende de resterende periode. Als nieuw lid heb je een proefperiode van 2 maanden voordat er contributie moet worden betaald (ben je al eerder lid geweest, dan vervalt deze periode).

 

Jeugdsportfonds
 

Mocht het zo zijn dat uw kind niet kan komen handballen bij HV RSC aangezien financiële middelen ontbreken dan kunt u een beroep doen op het Jeugdsportfonds van de gemeente Dinkelland. Het Jeugdsportfonds is bestemd voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar. Het Jeugdsportfonds wil kinderen de mogelijkheid bieden om te sporten door een financiële bijdrage te leveren. Het fonds betaalt de contributie en vergoedt de sportattributen tot een maximum van 225 euro per 12 maanden per kind. 

 

Klik hier voor de spelregels van het Jeugdsportfonds Dinkelland

                                                                                                                                     .